Izmantojot SIA RIMORI, reģistrācijas numurs 40203232144, (turpmāk– Pārdevējs) interneta veikalu vietnē lv-shop.oga7cosmetics.com un veiktu tajā pirkumus, lūgums iepazīties un piekrist zemāk redzamajiem interneta veikala noteikumiem. 

1.Noteikumi: 

1.1. Šajā Interneta veikalā piedāvāto preču pārdevējs SIA RIMORI no vienas puses, turpmāk saukts Pārdevējs, un persona, kas veic pasūtījumu, turpmāk saukta Pircējs, no otras puses, noslēdz šādu Līgumu:

Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Pircējam preces, atbilstoši Pircēja pasūtījumam.

1.2. Pārdevējam ir tiesības grozīt Interneta veikala lietošanas noteikumus vai preču un pakalpojumu cenas. Par izmaiņām Pārdevējs informē Pircēju www.lv-shop.oga7cosmetics.com. Darījumam tiek piemēroti darījuma notikšanas brīdī spēkā esošie noteikumi un cenas.

1.3. Jebkura satura informācija, kas pieejama vietnē www.lv-shop.oga7cosmetics.com, ir aizsargāta ar Autortiesību likumu. Datu izmantošana bez apstiprinājuma, nav atļauta.

1.4. Pircējs apņemas izmantot Interneta veikala pakalpojumus tikai mērķiem, kas atbilst likumiem un labām paražām.

2. Pasūtījuma veikšana un saņemšana:

2.1. Pircējs veic preču pasūtīšanu caur šo interneta veikala mājas lapu, norādot pasūtamo preču veidu un daudzumu.

2.2. Pircējs, veicot pasūtījumu Interneta veikalā, apliecina, ka ir iepazinies ar izvēlētās preces un/vai pakalpojuma aprakstu un tas atbilst Pircēja izvirzītajām prasībām un vajadzībām.

2.3. Pircējs apņemas pasūtījuma izdarīšanas brīdī norādīt precīzus pasūtījuma nodrošināšanai nepieciešamos personas datus, pasūtījuma piegādes adresi un kontaktinformāciju. Neprecīzu datu gadījumā pasūtījums var tikt nenodrošināts.

3. Apmaksa un norēķinu kārtība:

3.1. Pircējs, apstiprinot pasūtījumu, piekrīt spēkā esošās preces apmaksai un izvēlei.

3.2. Pircējam ir iespēja veikt apmaksu par preci lietojot Interneta veikalā iestrādātos maksājuma rīkus.

3.3. Pārdevējam nav piekļuves Pircēja bankas datiem un kredītkartes datiem.

4. Preces pasūtīšana:

4.1. Ja Pircējam veicot pasūtījumu noskaidrojas, ka vēlamās Preces neatrodas Pārdevēja noliktavā un Interneta veikals nevar izpildīt doto pasūtījumu, Pircējam tiek atgriezta visa pirkuma summa. 

4.2. Interneta veikalā izvietotiem preču attēliem ir ilustratīva nozīme un tās var nedaudz atšķirties no Preces reālā izskata.

4.3. Lai Pircējs iepirktos interneta veikalā, ir jāizvēlas prece/s, pievienojot to „Iepirkumu grozam”.

4.4. Pēc izvēlēto preču ievietošanas „Iepirkumu grozā”, jāspiež poga „Pasūtīt”. 

4.5. Pēc pieprasīto datu ievadīšanas un datu pareizības pārbaudes Pircējs apstiprina pasūtījumu, nospiežot taustiņu “Apstiprinu”. Pēc šīs darbības pasūtījums ir apstiprināts un nosūtīts pārdevējam.

4.6. Pēc Preces apmaksas Interneta veikals sūta pasūtījuma apstiprinājumu uz Pircēja norādīto e-pasta adresi.

4.7. Pārdevējs nenes atbildību par pasūtījuma izpildes neiespējamību un par jebkurām,  izrietošām sekām, kas radušās Pircēja iesniegto, bet nepareizo datu dēļ.

4.8. Pārdevējs patur tiesības atteikt pasūtījuma izpildi, ja rodas šaubas par Pārdevējam iesniegto datu pareizību un godprātību. 

5. Preču piegāde:

5.1. Preces piegāde ir atkarīga no Pircēja izvēlētā loģistikas pakalpojuma. 
5.2. Gadījumā, ja Prece līdz Pircējam nenonāk labā stāvoklī, Pircējam ir nekavējoties par to jāziņo Pārdevējam - interneta veikalam. 
5.3. Piegādēm ārpus Eiropas Savienības var tikt piemēroti ievedmuitas nodokļi un / vai citi vietējie nodokļi un nodevas. Pircējs ir atbildīgs par šīm papildus izmaksām.
5.4. Ja piegāde tiek veikta ar kurjeru un Pircējs norādītajā piegādes adresē nav uz vietas, piegādes veicējam ir tiesības pasūtījumu nodot citai norādītajā adresē piegādes brīdī esošajai pilngadīgajai personai.
5.5. Ja pasūtījuma piegāde nav iespējama Pircēja radītu apstākļu dēļ (norādīta nepareiza adrese, norādītajā adresē Pircējs nav sastopams, norādītajai adresei nevar piekļūt u.c.), produkti netiek sūtīti atkārtoti un pasūtījums tiek atcelts. Šādā gadījumā tiek atmaksāta nauda tikai par pasūtījumu, piegādes maksa netiek atmaksāta.
5.6. Saņemot pasūtījumu Pircējs vai Pircēja pārstāvis pārbauda produktu atbilstību pasūtītajam un paraksta rēķinu, pavadzīmi vai citu nodošanas/pieņemšanas dokumentu, ko pasūtījuma piegādes brīdī uzrāda piegādātājs. Parakstot rēķinu, pavadzīmi vai citu nodošanas/pieņemšanas dokumentu, Pircējs vai Pircēja pārstāvis apliecina, ka produkti ir nodoti atbilstošā stāvoklī. SIA RIMORI nenes atbildību par nepilnībām, kas netika norādītas pasūtījuma piegādes apstiprinājumā.

6. Pasūtījuma atgriešana:

6.1. Pircējam ir tiesības atteikties no preces 14 kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža, nosūtot Pārdevējam par to atteikuma vēstuli. Pircējam ir jāraksta uz info@oga7cosmetics.lv, lai saņemtu atgriešanas veidlapu.

6.2. Preces, kuru iepakojums ir atvērts, tiek uzskatāmas par lietotām un nav atgriežamas. Precei jābūt nelietotai un nesabojātai. Atgriežot preci klāt jāpievieno izdrukāts pasūtījuma apstiprinājums. Atgriešanas izmaksas sedz pircējs. Preces summa tiek atgriezta uz to pašu norēķinu kontu, no kura Pircējs veica maksājumu par preci.

6.3. Pircējam tiek atmaksāta nauda 7 darba dienu laikā no dienas, kad tiek saņemta atgrieztā prece.

6.4. Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestā daļa nosaka, ka "patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā". Pārdevējs patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums vai ja tās iepakojums ir būtiski bojāts.

7. Personas datu aizsardzība:

7.1. Noformējot pasūtījumu interneta veikalā, Pircējs apstiprina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu apstiprināt Pircēja pasūtījumu un organizēt preču piegādi saskaņā ar LR normatīvo aktu prasībām.

7.2. Pircēju sniegtie personas dati tiek apstrādāti, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteiktās prasības un citu ES un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību. 

7.3. Pircējs piekrīt savu fiziskās personas datu, kas norādīti reģistrējoties, pasūtījumā un/ vai iegūti lietojot Interneta veikalu, apstrādei pasūtījuma (līguma) izpildes vajadzībām, tajā skaitā, nododot trešajām personām piegādes nodrošināšanai, maksājumu apstrādei, pircēju datu bāzu un statistikas veidošanai.

7.4. Pārdevējs saglabā Pircēja kontaktinformāciju, kura ir saņemta pirkumu veikšanas ceļā, lai uz pircēja e-pastu vai mobilo telefonu nosūtītu nepieciešamo informāciju, kas ir saistīta ar preces iegādi vai komerciāliem paziņojumiem. 


Pirkumu grozs